Sunday, June 5, 2011


قتل هاله یعنی قتل خواهر من، قتل دختر تو، قتل مادر ما

فراخوان مراسم هفتم شهادت هاله سحابی سه شنبه ۱۷ خرداد مقابل دفترسازمان ملل در تهران، پاسداران، بلوارشهرزاد
فراخوان مراسم هفتم شهادت هاله سحابی سه شنبه ۱۷ خرداد مقابل دفترسازمان ملل در تهران، پاسداران، بلوارشهرزاد

Wednesday, June 1, 2011


هرگز از مرگ نهراسیده ام
اگر چه دستانش
از ابتذال شکننده تر بود

هراس من باری
همه از مردن در سر زمینیست
که مزد گور کن
از بهای آزادی آدمی
افزون باشد
سوختن، ساختن
جستن، یافتن
و آنگاه به اختیار برگذیدن
و از خویشتن خویش
بارو یی پی افکندن
اگر مرگ را
از این همه ارزشی
افزون باشد
حاشا ،حاشا
که هرگز از مرگ
هراسیده باشم

شاملو

تسلیت به داغداران


تقدیم به روح بلند هاله سحابی (مقتول حکومت وقاحت)


(شیون مادر داغدار هاله: خوش بحالتان راحت شدید از این هم
ه ظلم)


هرگز از مرگ نهراسیده ام
اگر چه دستانش
از ابتذال شکننده تر بود
هراس من باری
همه از مردن در سر زمینیست
که مزد گور کن
از بهای آزادی آدمی
افزون باشد
سوختن، ساختن
جستن، یافتن
و آنگاه به اختیار برگذیدن
و از خویشتن خویش
بارو یی پی افکندن
اگر مرگ را
از این همه ارزشی
افزون باشد
حاشا ،حاشا
که هرگز از مرگ
هراسیده باشم

شاملو

Monday, May 23, 2011

فریاد عمومی، آزادی موسوی رهایی کروبی


فراخوان وبلاگی برای خرداد 1390: آزادی موسوی - رهایی کروبی


دوستان و فعالین سبز، در آستانه خرداد ماه و سالروز کودتای انتخاباتی، پس از سه ماه حصر غیر قانونی رهبران جنبش سبز، لازم است همه با هم، هرکس در هر زمینه ای که مشغول به اطلاع رسانی و فعالیت هست، برای آزادی عزیزان موسوی و کروبی همصدا شویم تا حکومت کودتا را محکوم کرده و مجبور به واکنش کنیم.

مثلا می شود از پیشنهادهای زیر استفاده کرد:

- جایگزینی شعارهای شبانه الله اکبر با شعارهایی به این مناسبت (فریاد عمومی، آزادی موسوی - رهایی کروبی)

- نوشتن اینگونه شعارها در مکانهای عمومی یا روی اسکناس

- چاپ و پخش پوسترهایی با این موضوع

- سردادن اینگونه شعارها در مکانهای عمومی در صورت امکان و ...


لطفا در این زمینه هر گونه پیشنهاد و یا توصیه ای دارید برای ارتقا این هدف اطلاع دهید.


با آرزوی آزادی هر چه زودتر این بزرگواران و تمامی مبارزین راه سبز آزادی.